اساس کار هایفوتراپی چیست؟

خرید دستگاه هایفو اساس کار هایفوتراپی چیست؟  خرید دستگاه هایفو طریقه انجام هایفوتراپی چگونه است؟ خرید دستگاه هایفو شخص به آرامی روی صندلی می نشیند و پزشک حدود ۴۵ دقیقه پروب دستگاه  هایفو (HIFU)  را درست مثل سونوگرافی معمولی به آرامی روی پوست در جهت های خاص روی صورت بیمار حرکت می دهد. چون این تکنیک درد […]

Read More