دستگاه لیزر الکس الما

دستگاه لیزر الکس الما لیزر Alex alma لیزر Alex Alma با طول موج ۷۵۵NM لیزر هایAlex Alma جدیدترین و موثرترین لیزر ها در فرآیند موزدایی دائمی برای انواع مو و پوست با رنگهای مختلف می باشد. بدون ایجاد درد و سوختگی روی سطح پوست اعمال می نماید.لیزر های Alex Alma جدیدترین و موثرترین لیزر ها […]

Read More