معرفی و کارایی دستگاههای لیزر موهای زائد

دستگاه لیزر ایلایت معرفی و کارایی دستگاههای لیزر موهای زائد   دستگاه لیزر ایلایت موهای نا خواسته یا زائد به موهایی گفته می شود که در مواضعی از بدن ایجاد میشود که غیر معمول بوده  و رنگ تیره آنها نیز این رویش غیر طبیعی را بیش تر نمایان می سازد . رویش موهای زائد را عمدتا در […]

Read More