دستگاه لیزر ایلایت SHR – ELITE

قیمت دستگاه لیزر ایلایت دستگاه اس اچ ار ایلایت قیمت دستگاه لیزر ایلایت Elight : قیمت دستگاه لیزر ایلایت جز جديدترين مكانيزهاي IPLمي باشد اين دستگاه تركيبی از IPL+RF می باشد. با اضافه شدن RF باي پلاردراين دستگاه باعث افزايش ميزان نفوذ و جذب مي شود كه تركيبي از سه تكنولوژي RF و IPL و […]

Read More