نحوه کار  دستگاه IPL

بهترین دستگاه آی پی ال نحوه کار دستگاه  IPL بهترین دستگاه آی پی ال دستگاه آی پی ال بهترین دستگاه آی پی ال یک محفظه فلزی که در داخل آن، یک دستگاه الکترونیک هوشمند، و یک لامپ تولید کننده نور پالسی شده شدید (فیلترشده ضربانی) که طول موجهای ایجاد شده توسط لامپ را به طرف هدف […]

Read More