دستگاه IPL SHR Medilite 5

دستگاه IPL SHR Medilite 5 دستگاه IPL SHR Medilite 5 دستگاه IPL SHR Medilite 5 IPL SHR Medilite 5 دستگاه IPL SHR Medilite 5 دستگاه IPL SHR Medilite 5 دستگاه IPL SHR مدل Medilite 5 یک سیستم نوری شدید پالسی است که نوری با چندین طول موج عموما در حالت بدون فیلتر بین ۴۰۰nm تا […]

Read More