دستگاه IPL SHR Medilite 1

قیمت خرید دستگاه اس اچ آر دستگاه IPL SHR Medilite 1 IPL SHR Medilite 1 قیمت خرید دستگاه اس اچ آر دستگاه IPL SHR مدل Medilite 1 یک سیستم نوری شدید پالسی است که نوری با چندین طول موج عموما در حالت بدون فیلتر بین ۴۰۰nm تا ۱۲۰۰nm ایجاد می کنند که قادر است اثرات […]

Read More