IPL چیست؟

قیمت دستگاه ای پی ال IPL چیست؟ قیمت دستگاه ای پی ال آی پی ال  intense pulse light  یعنی سیستم های نور شدید پالسی. در اصل آی پی ال لیزر نیست بلکه فلش لامپهای زنون است که نور چند طول موجی و non coherent ایجاد می کنند که قادر است اثرات گوناگون بر روی ساختارهای مختلف پوست داشته باشد و می توان با گزینش […]

Read More