دستگاه لیزر Alex – Diode

خرید دستگاه لیزر الکس دایود خرید دستگاه لیزر الکس دایود دستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج ۷۵۵-۸۰۸ nm خرید دستگاه لیزر الکس دایود لیزرهای Alex Diode جدیدترین و موثـر ترین لیزرها در فرآیند موزدایی دائمی برای انـواع مو و پوست با رنگ هــای مختلف می باشند. این دستگاه مجهـز به TEC سیستم خنک […]

Read More