آی پی ال و ایلایت نسلهای دیروز

خرید دستگاه آی پی ال آی پی ال و ایلایت نسلهای دیروز   IPL چیست؟ آی پی ال intense pulse light  یعنی سیستم های  نور شدید پالسی. در اصل لیزر نیست بلکه فلش لامپهای زنون هستند که نور چند طول موجی و non coherent ایجاد می کنند که قادر است اثرات گوناگون بر روی ساختارهای مختلف […]

Read More