چرا طاهر تاج پارس:

اخذ مجوز از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
اخذ گزارش بالینی از دانشگاه های علوم پزشکی
گذراندن آخرین ورژن استانداردهای بین المللی در آزمایشگاه مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
انجام خدمات پس از فروش در کمترین زمان
دارای کلاس های آموزشی مجهز
دارای گواهینامه ISO9001 و ISO13485 از کشور آمریکا