دستگاه CO2 Fractional

قیمت هر جلسه لیزر فرکشنال

دستگاه CO2 Fractional

قیمت هر جلسه لیزر فرکشنال

قیمت هر جلسه لیزر فرکشنال

دستگاه co2

قیمت هر جلسه لیزر فرکشنال

تفاوت‌هاي اصلی ليزرهاي ابلاتيو CO2 و ليزرهاي CO2 Fractional:

قیمت هر جلسه لیزر فرکشنال

۱- مکانيسم عمل ليزرهاي فراکشنال :

اساس کار لیزرهای ابلاتو CO2 به این صورت است که تمام سطح پوست هدف قرار می گیرد یعنی تشعشعات لیزر کل سطح پوست

  را مورد تهاجم قرار داده و نقطه ای از پوست از تاثیر لیزرها محافظت نمی شود.اما لیزرهای فرکشنال نقاطی ميکروسکوپيکي از

پوست را سالم نگه داشته و موجب جلوگیری از عوارضی مانند: درد،سوزش،زخم و آسيب‌هاي ناشي از ليزر می شود.

قیمت هر جلسه لیزر فرکشنال

۲- مناطق تحت درمان:

با ليزرهای ابلاتيو CO۲: فقط مي‌توان ناحيه‌ي صورت را تحت درمان قرارداد،در صورتي‌ که با ليزر فراکشنال،افزون بر صورت، درمان

تمامي نقاط بدن به منظور درمان آثار به جا مانده از سوختگي‌‌ها، ترک‌هاي بدن و…امکان‌پذير مي‌باشد.

قیمت هر جلسه لیزر فرکشنال

۳- فتوتيپ‌هاي (رنگ‌هاي مختلف) پوست:

پوست‌هاي تيره، سبزه در نژاد‌هاي آسيايي و به ويژه‌ سياهان را نمي‌توان توسط ليزر ابلاتيو CO2،به علت بروز لکه‌ها و بدرنگي‌هاي

مقاوم در پوست، تحت درمان قرارداد. ولي اين محدوديت در مورد ليزر فراکشنال وجود نداشته و مي‌توان کليه فتوتيپ‌هاي پوستي

و نژادهاي مختلف را تحت درمان قرارداد.

قیمت هر جلسه لیزر فرکشنال

۴- تعداد جلسات مورد نياز:

درمان توسط ليزر ابلاتيو CO2 بايد طي يک جلسه انجام پذيرد و در صورت نياز به جلسات بعدي، بايد بادر نظر گرفتن احتمال بروز

عوارض ثانويه‌ي شديد،اقدام نمود، به اين خاطر تأکيد مي‌گردد که درمان توسط اين ليزر،فقط به يک جلسه محدود گردد.ليزر

فراکشنال، به لحاظ مکانيسم اثر‌ گذاري‌اش بر سلول‌ و غير تهاجمي بودن آن،اين محدوديت‌ را نداشته و مي‌توان بنا به نياز فرد،

به جلسات متعدد درماني مبادرت نمود.

 

۵- عوارض ثانويه:

عطف به مکانيسم عمل دو نسل ليزرهاي ياد شده بر پوست، بديهي است که عوارض ايجاد گشته توسط ليزر ابلاتيو CO2 نسبتاً

زياد بوده و بهبودي و محو آننيز به گذشت زمان نسبتاً طولاني نيازمند است.در مورد ليزر فراکشنال، عوارض پس از عمل به حداقل

و اندک مي‌باشد.

 

۶- عوامل خطر عمل:

پديدار شدن عوارضي همچون لک، پررنگي، بدرنگي و… توسط ليزر ابلاتيو Co2،عوامل خطر عمل با اين نسل ليزر را بالا برده، در

صورتي‌که بروز عوارض ثانويه‌اندک و موقتي و گذرا، امتيازات کاربرد اين نسل از ليزر را افزايش داده است.

قیمت هر جلسه لیزر فرکشنال

۷- دوران نقاهت پس از :

با توجه به تشريح ويژگي‌هاي دو نسل از ليزرهاي ياد شده،به روشني مي‌توان به طولاني‌ بودن دوران نقاهت درمان توسط

ليزر ابلاتيو CO2 نسبت به درمان توسط ليزرهاي فراکشنال پي برد. براي بهبودي علائمي همچون زخم، کروت يا دلمه، التهاب،

ادم،ورم و… که در پي کار با ليزرهاي ابلاتيو CO2 در پوست فرد ايجاد مي‌گردد،بالاجبار زمان نسبتاً طولاني نياز خواهد بود.

تا فرد با ماندن در خانه و مراقبت‌هاي تجويز شده بهبودي و نتيجه‌‌ي مورد نظر را به دست آورد که اين محدوديت‌ها و عوارض

در مورد درمان با ليزر فراکشنال،مطرح نبوده و فرد کمترين درد،زخم و بالطبع،محروميت از فعاليت‌هاي اجتماعي را خواهد

داشت.

 

قیمت هر جلسه لیزر فرکشنال

دستگاه CO2 Fractional،ليزر فركشنال co2،خرید دستگاه CO2 Fractional،

فروش دستگاه CO2 Fractional،قیمت دستگاه CO2 Fractional

، CO2 Fractional،لیزر CO2 Fractional،خرید و فروش دستگاه CO2 Fractional

خرید دستگاه لیزر دایود ، دستگاه لیزر دایود ، قیمت دستگاه لیزر دایود ، فروش دستگاه لیزر دایود

قیمت هر جلسه لیزر فرکشنال