قیمت دستگاه SHR IPL ELIGHT

 

تماس با شرکت طاهر تاج پارس :

۰۲۱۸۸۹۶۱۵۰۶

۰۲۱۸۸۹۹۲۰۱۷

کارشناسان فروش :

* مهندس امیر محمدی :۰۹۱۲۳۴۳۸۳۹۹

*مهندس حسام هاشمی:۰۹۱۲۳۴۳۸۰۲۵

*مهندس خانم عابدینی:۰۹۱۲۳۴۳۸۲۵۳

*مهندس سیاوش حسن پری:۰۹۱۲۳۴۳۸۱۲۲