لیزر موی زائد ” تكنولوژی بی نظیر دستگاه SHR”

فروش دستگاه لیزر دایود دست دوم

فروش دستگاه لیزر دایود دست دوم

لیزر موی زائد ” تكنولوژی بی نظیر دستگاه SHR”

فروش دستگاه لیزر دایود دست دوم


فروش دستگاه لیزر دایود دست دوم

نسل جدید لیزرهای موی زائد ICE SHR برتری های این لیزر نسبت به نسل قدیم تر خود شامل :

۱- سرعت بالا :

سرعت عمل دستگاه چندین برابر شده ومثلا کل بدن را در ۱۵ دقیقه میتوان لیزر کرد.

۲- کاملا بدون درد :

درد به تاریخ پیوست.رویای یک لیزر بدون درد به حقیقت پیوست.موج با کیفیت و بدون گرمای لیزر با خنک کنندگی بینظیر آن 

باعث ارائه ی یک لیزرکاملا خنک شده است.این خنکی درتمام طول جلسه ثابت است.

۳- طول موج الکساندرایت :

این لیزر درفرم SHR یا همان سوپرلیزر، مطابق با الکساندرایت بوده که قویترین و موثرترین نوع لیزردرجهان است.

۴ – تعداد جلسات کمتر :

با این دستگاه با نصف جلسات معمول IPL میتوان به نتایج به مراتب بهتری رسید.

۵ – قیمت بهتر :

به دلایل رقابتی وسرعت عمل بالای این دستگاه هزینه ها را به نصف کاهش داده ایم که رکورد بی نظیریست.تعداد جلسات

مورد نیاز برای ریشه کنی یک مو ۶ جلسه بوده که ممکنست بین ۴ تا حتی ۱۰ جلسه در نوسان بوده و از آنجا ئیکه علل موی

زائد و فرم آن در افراد مختلف متفاوت می باشد،لذا تعدادواقعی جلسات ازقبل مشخص نبوده و تا دستیابی به نتیجه راضی

کننده ادامه میابد. تاثیر کیفیت دستگاه لیزر یا مهارت وتجربه درمانگربر تعداد جلساتنامعلوم ولی احتمالا زیاد نیست.لازم به

ذکر است که موفقیت دردرمان با لیزر تبدیل موهای تیره یا ضخیم به بور و کرکی بوده و الزاما نابودی کامل آن نیست.بدیهی

است که احتمال موفقیت درموهای تیره و غیرهورمونی، پوستهای روشن و با حساسیت کمتر،ازبقیه شرایط بیشتر است.

موهای تیره انرژی بیشتر جذب می کنند،نوع غیر هورمونی برگشت کمتری داشته و پوست روشن تحمل شدت بیشتری از

انرژی لیزر را داشته و در نتیجه زودتر وبهتر نتیجه می دهند.

دستگاه لیزر اس اچ ارshr, ,دستگاه اس اچ ار ,خرید دستگاه اس اچ ار ,

فروش دستگاه اس اچ ار, قیمت دستگاه اس اچ ار, دستگاه لیزر اس اچ ار ایلایت ,

دستگاه shr , دستگاه ipl shr , خرید دستگاه ipl shr , قیمت دستگاه ipl shr

خرید دستگاه لیزر دایود ، قیمت دستگاه لیزر دایود ، قیمت دستگاه لیزر دایود ، خرید دستگاه لیزر دایود