لیزر SHR ، هزینه و قیمت

فروش دستگاه لیزر اس اچ ار

دستگاه لیزر اس اچ آر ، فروش دستگاه لیزر SHR ، خرید دستگاه لیزر اس اچ ار

فروش دستگاه لیزر اس اچ ار

لیزر SHR ، هزینه و قیمت

فروش دستگاه لیزر اس اچ ار

فروش دستگاه لیزر اس اچ ار

لیزرSHR چیست و چرا در مدت کوتاهی طرفداران زیادی پیدا کرده است ؟

فروش دستگاه لیزر اس اچ ار

این سیستم جدید و بسیار موثر تحولی بزرگ در حذف موهای زاید است که فرکانس الکساندریت همراه

با سرعت دایود بدون درد و سوختگی را یکجا دارد . لیزر گرچه دستگاه پیچیده ای بوده و توضیحات فنی

خاصی دارد ولی تمام لیزرها برای ایجاد گرما در یک محل خاص بوده که این گرما بسته به نوع لیزر باعث

 ایجاد سوختن، بریدن، بخارکردن ، ذوب کردن ونظایر آنها می شود.