دستگاه لیزر دایود

عوارض دستگاه اس اچ آر

دستگاه لیزر دایود

عوارض دستگاه اس اچ آر

دستگاه لیزر دایود به دلیل ساختاری جامع و سبک در مقایسه با لیزرهایی که توسط تحریک فلش لامپها کار می کنند،

برای انجام اهداف کلینیکی مناسب تر هستند.

عوارض دستگاه اس اچ آر

لیزرهایی که دارای منبع فلش لامپ هستند:

عوارض دستگاه اس اچ آر

لیزرهای یاقوت، الکساندریت، Nd: YAG، IPL ها ظهور دستگاه لیزر دایود در میان تمامی دستگاه های از بین بردن موهای

زائد تحولی ویژه بر پایه ی نور به حساب می آید.

عوارض دستگاه اس اچ آر

لیزرهای دایود:

  • رفع موهای زائد

  •  به صورت پالسی

  •  طول موج های ۸۰۰ تا ۸۱۰ نانومتر

 

عوارض دستگاه اس اچ آر

جذب طول موج این لیزر در ملانین حدودا کمتر از لیزرهای الکساندریت و یاقوت و بیشتر از  Nd: YAG، IPL ها می باشد،

اما آنها نفوذ بیشتری در عمق درم داشته و میزان بیشتری در فولیکول مو جذب می شوند بنابراین اثر حرارتی و نابود

کنندگی بیشتری را در مرکز فولیکول و سلولهای بنیادی رشد مو، نسبت به الکساندرایت و یاقوت ایجاد می نمایند.

دستگاه لیزر دایود ، با گسیل نمودن نور هدایت شده خود به سوی هدف یا Cible مو که همان محل انبار شدن ملانین

موجود در ریشه هر مو است ، رنگدانه مورد نظر را بمباران و نهایتاً متلاشی می نماید .

اثر نور لیزر دایود diode بر روی ملانین یا رنگدانه مو بر اساس مکانیسم گرم نمودن آن تا حد نابود کردن مو بوده که این

مکانیسم به نام فوتوترمولیز خوانده می شود .

عوارض دستگاه اس اچ آر

–  نکات کلیدی در مورد لیزرهای دایود

 

۱- طول موج آنها نزدیک به طول موج طیف پایین مادون قرمز می باشد.

۲-دارای ریسک پس از درمان کمتری نسبت به الکساندریت در تغییرات پیگمانته می باشد . کاهش ریسک با پالس

یکنواخت و خنک سازی سطحی نیز کمتر می گردد.

۳-جذب آن در ملانین به نسبت Nd: YAG، IPLبسیار بیشتر بوده و تاحدی کمتر از لیزرهای الکساندریت و یاقوت می باشد.

۴-طول موج آنها دارای عمق نفوذ بیشتری در درم بوده و درصد بیشتری از آن به فولیکول می رسد.

۵-به علت استفاده از تکنولوژی نیمه هادی در ساخت آنها نسبت به دیگر لیزرهای دارای فلاش لامپ به راحتی قابل

حمل بوده، و مقاومت بیشتری را در برابر ضربه و تغییرات از خود نشان می دهند.

۶-دارای طول عمر بیشتری نسبت به دیگر لیزرها میباشد.

۷-هزینه خرید و هزینه های ایجاد شده برای بیمار به مراتب کمتر از دیگر لیزرها می باشد.

۸-به علت سرعت شات بسیار بالا در آنها برای استفاده در مساحت های بزرگ بسیار مناسبند.

۹-به علت محدوده وسیع تنظیمات طول پالس و انرژی کاربردهای وسیعی داشته و قابلیت استفاده در پوستهای تیره

را نیز میسر می سازد.

دستگاه دایود ,دستگاهdiode  ,دستگاه لیزر دایود ,

خرید دستگاه دایود ,خرید دستگاه لیزر دایود ,قیمت دستگاه لیزر دایود ,

فروش دستگاه دایود ,فروش دستگاه لیزر دایود ,دایود ,

قیمت دستگاه دایود لیزر ,دستگاه ,diode laser

دستگاه لیزر دایود ، خرید دستگاه لیزر دایود ، قیمت لیزر دایود ، خرید دستگاه لیزر دایود 

 

 عوارض دستگاه اس اچ آر