IPL SHR MED5

دستگاه Ipl

دستگاه Ipl

_دستگاه IPL روش محبوبی جهت برداشتن موهای زائد وجوان سازی پوست و روشن نمودن لکهای صورت و هم چنین

آثار سطحی جوش های صورت (آکنه ) می باشد. دستگاه IPL لیزر نیست اما کارایی و عملکرد مشابه دارد.

_ارزانتر است و سریعتر عمل می کند.

_جوانسازی پوست با IPL موثرترین درمان در تمام گزینه هاست.

_IPLمی تواند بیماری های پوستی زیادی را همزمان درمان کند.

این روش درمانی روی قرمزی های پوست که ناشی از عروق خونی بوده ولکه های رنگی نظیر فرکل و آنهایی که ناشی

از افزایش سن و نور خورشید هستند موثر می باشد.

همچنینIPL   گردن و دست ها را که اغلب آسیب ناشی از نور خورشید در آنها بیشتر دیده می شود، درمان می کند.

موارد کاربرد IPL

  • درمان دائمی موهای زائد

  • پوستهای خشک با چروک ریزسطحی و جوانسازی پوست

  • افرادی که قرمزی پوست گونه و بینی دارند.

  • آکنه های ملتهب و قرمز

  • پوستهای چرب با منافذ باز

  • قرمزی پس از بهبود جوش

  • کک ومک وآسیب های پوستی ناشی از آفتاب

  • روزاسه

  • تلانژکتازی (ضایعات عروقی)

  •  اسکارهای (فرورفتگی)ناشی از جوش

فیلم دستگاه لیزر اس اچ آر MED5

دستگاه ای پی ال,خرید دستگاه ای پی ال,قیمت دستگاه ای پی ال,دستگاه ,iplدستگاه ,ipl shr،خرید دستگاه ,ipl shr   قیمت دستگاه ipl ,ipl shr    ، ipl،iplshr،shr،دستگاهipl،دستگاه ipl shr،دستگاه shr،دستگاه اس اچ آر،قیمت دستگاه ipl shr،خریددستگاه ipl shr،فروش دستگاه ipl shr،خریددستگاهipl،دستگاه ای پی ال اس اچ ار