دستگاه اس اچ ار

دستگاه لیزر اس اچ ار

دستگاه اس اچ ار

دستگاه لیزر اس اچ ار

SHR    

دستگاه لیزر اس اچ ار

لیزرSHR چیست و چرا در مدت کوتاهی طرفداران زیادی پیدا کرده است ؟

این سیستم جدید و بسیار موثر تحولی بزرگ در حذف موهای زاید است،که فرکانس الکساندریت همراه با سرعت

دایود بدون درد و سوختگی را یکجا دارد .

دستگاه لیزر اس اچ ار

دستگاه لیزر اس اچ ار

 

به طور ساده باید گفت که لیزر گرچه دستگاه پیچیده ای بوده وتوضیحات فنی خاصی دارد ولی تمام لیزرها برای

ایجاد گرما در یک محل خاص بوده که این گرما بسته به نوع لیزرباعث ایجاد سوختن، بریدن، بخارکردن، ذوب

کردن ونظایر آنها می شود. پس لیزر فقط ایجاد گرما میکند.

لیزرهایی که برای درمان یا امورزیبایی بکارمیروند نیزهمین خاصیت را داشته وطوری تنظیم می شوند که فقط

برای بافت خاصی بیشترین تاثیر را داشته وبرعکس بربافتهای دیگر کمترین اثر و عوارض را داشته باشد.مثلا

لیزری که برای موبکارمیرود ، مو و ریشه آنرا سوزانده ولی برپوست فقط اثرگرمایی داشته و باعث قرمز شدن

آن شده و فقط گاهی باعث سوختگی خفیف یا تاول میشود..

دستگاه لیزر اس اچ ار

نسل جدید لیزرهای موی زائد اس اچ آر برتری های زیادی نسبت به نسل قدیم تر خود دارد که شامل موارد زیر می باشد :

دستگاه لیزر اس اچ ار

١- سرعت بالا : سرعت عمل دستگاه چندین برابر شده ومثلا کل بدن را در ٤٠دقیقه میتوان لیزر کرد.

٢- کاملا بدون درد : درد به تاریخ پیوست.رویای یک لیزر بدون درد به حقیقت پیوست.موج با کیفیت وبدون

گرمای لیزر با خنک کنندگی بینظیرآن باعث ارائه ی یک لیزرکاملا خنک شده است.این خنکی درتمام طول

جلسه ثابت است.

٣- طول موج الکساندرایت : این لیزر درفرم اس اچ آر یا همان سوپر لیزر، مطابق با الکساندرایت بوده که

قویترین وموثرترین نوع لیزردرجهان است.

٤ – تعداد جلسات کمتر: با این دستگاه با نصف جلسات معمول IPL میتوان به نتایج به مراتب بهتری رسید.

٥ – قیمت بهتر : به دلایل رقابتی و سرعت عمل بالای این دستگاه هزینه ها را به نصف کاهش داده ایم که

رکورد بی نظیریست.

دستگاه لیزر اس اچ ار

تعداد جلسات لازم:

دستگاه لیزر اس اچ ار

تعداد جلسات مورد نیاز برای ریشه کنی یک مو ٦ جلسه بوده که ممکنست بین ٤ تا حتی ١٠ جلسه در نوسان

بوده و از آنجائیکه علل موی زائدوفرم آن درافراد مختلف متفاوت می باشد،لذا تعداد واقعى  جلسات از قبل

مشخص نبوده و تا دستیابی به نتیجه راضی کننده ادامه می يابد.تاثیر کیفیت دستگاه لیزر ، مهارت وتجربه

درمانگر بر  تعداد جلسات بسيار موثر است.لازم به ذکر است که موفقیت در درمان با لیزر تبدیل موهای تیره

یا ضخیم به بور وکرکی بوده والزاما نابودی کامل آن نیست.

بدیهی است که احتمال موفقیت درموهای تیره و غیرهورمونی، پوستهای روشن وباحساسیت کمتر،ازبقیه

شرایط بیشتر است.موهای تیره انرژی بیشتر جذب می کنند،نوع غیر هورمونی برگشت کمتری داشته و

پوست روشن تحمل شدت بیشتری از انرژی لیزر را داشته ودر نتیجه زودتر وبهتر نتیجه می دهند.

طبق نظر سازمان دارویی وغذایی آمریکا (F.D.A ) درمورد لیزر موهای زائد، بیشتر کاهش دائمی موها

مطرح است تا محو کامل ودائمی آنها.درصد موفقیت حدود ٩٠% گزارش شده است.

فواصل بین جلسات میتواند بین ٣ تا ٥ هفته درنوسان باشد.بیشتراز ٥ هفته فرصت مجدد بازسازی و تقویت

موهای لیزر شده را درپی داشته ودر فواصل کمتراز٣ هفته هنوز تعدادی موی درحال رشد وجود دارند که از

پوست بیرون نیامده ودرنتیجه لیزر به آنها اصابت ننموده وبازهم فرصت رشد و بازسازی خواهند داشت.

نکته بسیار مهم در مورد تمام لیزر درمانی ها این است که در صورت برنزه یا سبزه تیره یا گندمی شدید

بودن پوست، احتمال سوختگی خفیف تا متوسط پوست بیشتر می شود.

البته در دستگاه های جدید این مشکل تاحد زیادی حل شده ولی ریسک بیشتر کماکان وجود دارد.

 

دستگاه لیزر اس اچ اردستگاه لیزر اس اچ ار

شروع لیزر درمانی:

دستگاه لیزر اس اچ ار

توجه داشته باشید که برای دستیابی به بهترین نتیجه درمان با لیزر باید تمام موهایی که قراراست ریشه کن

شوند رشد کرده و از پوست بیرون آمده باشند.بنابراین لازمست حداقل ٢-٣ هفته ازکندن موها به هرروشی

خودداری شود و درصورت نیاز آنها را با تیغ تراشید.بازهم تاکید می شود که تراشیدن موها باعث بیشتر یا

ضخیم تر شدن آنها نمیشود.

بهتراست جلسه لیزر ١ روزپس از آخرین اصلاح موها بسته به سرعت رشد آنها باشد. برای کسانی که سرعت

رشد موی بالایی دارند١ روز وبرای موهای بارشد کم حداکثر٣ روز پس از اصلاح با تیغ زمان مناسبی می باشد.

طول مویی که قراراست لیزر شود بهتراست که کمتراز ١ میلیمتر باشد.

برای موی هم سطح با پوست احتمال عدم اصابت لیزر وبرای بلندتراز٢ میلیمتراحتمال هدررفتن اشعه یا سوختن

ساقه مو وبدنبال آن سوختن خفیف پوست وجود دارد.

میتوان شب قبل یا صبح روز انجام لیزر درمانی اقدام به تراشیدن مو ها به جهت رویش آنها (نه خلاف جهت

رویش) نمود.موهای لیزر شده را گرچه میتوان با موچین درآورد ولی بهتراست اجازه داد تا خودشان بریزند

موهای جدید که پس از چندهفته رشد میکنند را نباید کند وبازهم باید از تیغ برای کوتاه کردن آنها استفاده

کرد. اخیرا کرمهایی به بازارمعرفی شده اند که با مصرف درازمدت بر کاهش رشد، ضخامت و رنگ مو تاثیر

خوبی دارند و می توان ازآنها به عنوان مکمل درمان با لیزر استفاده کرد که توسط پزشک شما تجویز

می شود.این کرمها موبر نبوده و فقط اثرات آنها بر کیفیت یک تارمو بوده و از تعداد آنها نمی کاهد.

shr،دستگاه لیزر اس اچ ار،دستگاه اس اچ ار،خرید دستگاه اس اچ ار ،فروش دستگاه اس اچ ار،قیمت دستگاه اس اچ ار،دستگاه اس اچ ار ایلایت،دستگاه shr،دستگاه ipl shr،خرید دستگاه ipl shr،قیمت دستگاه ipl shr،