009تماس با شرکت طاهر تاج پارس :

۰۲۱۴۵۲۷۹

کارشناسان فروش :

* آقای مهندس امیر محمدی :  ۰۹۱۲۳۴۳۸۳۹۹

*آقای مهندس حسام هاشمی:  ۰۹۱۲۳۴۳۸۰۲۵

*آقای مهندس کنشلو:  ۰۹۱۲۰۸۴۸۹۶۰

*آقای مهندس جواد آذری :  ۰۹۱۲۷۲۹۵۳۹۲

008 آدرس دفتر مرکزی :تهران ، خیابان گاندی ، خیابان پنجم ، پلاک ۲۳