دستگاه الکتروسرجری

خرید دستگاه خال برداری

خرید دستگاه الکتروسرجری

خرید دستگاه خال برداری

دستگاه خال برداری

 

خرید دستگاه خال برداری

خرید دستگاه خال برداری

دستگاه الکتروسرجری با فرکانس ۳/۶۸ ساخت شرکت طاهرتاج پارس برای اولین بار در کشور دارای سیستم

کات ، بلند ، بای پولار و مونو پلار با کمترین اسکار رو پوست مناسب برای عملهای پوستی یکی از محصولات

صادراتی طاهرتاج پارس به کشورهای منطقه خاور میانه، عرضه شده در نمایشگاه های بین المللی

خرید دستگاه خال برداری

تکنیک های استفاده

 

برش تک قطبی

خرید دستگاه خال برداری

برش تک قطبی عبارت است از جداسازی بافت زنده به وسیله عبور جریان فرکانس بالا با چگالی زیاد

که در یک نقطه از الکترود فعال متمرکز شده و به بافت انتقال داده می شود. جریان فرکانس بالا باعث

به وجود آمدن گرما در سلول ها و انفجار آنها می شود که با حرکت الکترود در امتداد بافت منجر به از

بین رفتن سلول ها یکی پس از دیگری می گردد.

حرکت الکترود از انتشار گرمای جانبی در بافت جلوگیری کرده و به همین صورت گرما به خط برش محدود

می شود.بهترین جریان فرکانس بالا برای برش، شکل موج سینوسی خالص می باشد که برشی بسیار

یکنواخت ایجاد کرده که حداقل اثر حرارتی و انعقادی را در هنگام برش به همراه دارد.

خرید دستگاه خال برداری

رعایت موارد زیر توسط استفاده کننده جهت ایجاد برش خوب بسیار کمک کننده مي باشد. البته اشاره به

این نکته ضروری است که قضاوت حرفه ای استفاده کننده در هنگام کار در اولویت قرار دارد. توصیه های

زیر می تواند باعث بهبود کار شود:

 

    بافت هدف، بهتر است مرطوب باشد البته نه خیس.

    بهتر است قبل از فعال کردن الکترود، حرکت دست خود را بررسی کنید.

    بهتر است الکترود، عمود بر سطح بافت نگه داشته شود.

    بهتر است الکترود، قبل از تماس با بافت فعال شود.

    قبل از فعال سازی مجدد الکترود، در حدود ۳ ثانیه مکث شود.

 

 

خرید دستگاه خال برداری

خرید دستگاه خال برداری

دستگاه الکتروسرجری , خرید دستگاه الکتروسرجری قیمت دستگاه الکتروسرجری, فروش دستگاه الکتروسرجری