دستگاه لیزر اس اچ ار

تاثیر دستگاه لیزر اس اچ ار

دستگاه اس اچ ار

تاثیر دستگاه لیزر اس اچ ار

 • قابلیت نصب هندپیس SSR ویژه جوانسازی پوست بصورت آپشنال

 • (Super Skin Rejuvenation)

 • دارای تاییدیه اتحادیه اروپا (CE)

 • دارای استاندارد ISO13485

 • ساخت آلمان

تاثیر دستگاه لیزر اس اچ ار

ویژگی های دستگاه  لیزر اس اچ ار:

 

تاثیر دستگاه لیزر اس اچ ار

 

دستگاه حذف موهای زاید جنسیس:

 

 • (Genesis Super Hair Removal System)

 • دارای دو هندپیس SHR و SSR

 • دارای مدهای SHR/Elight/IPL

 • دارای تاییدیه اتحادیه اروپا (CE)

 • دارای استاندارد ISO13485

 

تاثیر دستگاه لیزر اس اچ ار

ویژگی های دستگاه:

دستگاه حذف موهای زاید ARES/True Love:

 

 • (Powerful Super Hair Removal)

 • دارای تاییدیه سازمان غذا و داروی امریکا (FDA)

 • دارای تاییدیه اتحادیه اروپا (CE)

 • دارای استاندارد ISO13485

 

ویژگی های دستگاه:

دستگاه لیزر اس اچ ار

 دستگاه لیزر اس اچ ارshr,  ,دستگاه اس اچ ار ,خرید دستگاه اس اچ ار ,خرید دستگاه لیزر دایود ، خرید دستگاه لیزر اس اچ آر

فروش دستگاه اس اچ ار,  قیمت دستگاه اس اچ ار, دستگاه لیزر اس اچ ار ایلایت ,

دستگاه shr , دستگاه ipl shr , خرید دستگاه ipl shr , قیمت دستگاه ipl shr 

 دستگاه لیزر اس اچ ارshr,  ,دستگاه اس اچ ار ,خرید دستگاه اس اچ ار ,فروش دستگاه اس اچ ار,  قیمت دستگاه اس اچ ار, دستگاه لیزر اس اچ ار ایلایت ,دستگاه shr , دستگاه ipl shr , خرید دستگاه ipl shr , قیمت دستگاه ipl shr  دستگاه لیزر اس اچ ارshr,  ,دستگاه اس اچ ار ,خرید دستگاه اس اچ ار ,فروش دستگاه اس اچ ار,  قیمت دستگاه اس اچ ار, دستگاه لیزر اس اچ ار ایلایت ,دستگاه shr , دستگاه ipl shr , خرید دستگاه ipl shr , قیمت دستگاه ipl shr  دستگاه لیزر اس اچ ارshr,  ,دستگاه اس اچ ار ,خرید دستگاه اس اچ ار ,فروش دستگاه اس اچ ار,  قیمت دستگاه اس اچ ار, دستگاه لیزر اس اچ ار ایلایت ,دستگاه shr , دستگاه ipl shr , خرید دستگاه ipl shr , قیمت دستگاه ipl shr  دستگاه لیزر اس اچ ارshr,  ,دستگاه اس اچ ار ,خرید دستگاه اس اچ ار ,فروش دستگاه اس اچ ار,  قیمت دستگاه اس اچ ار, دستگاه لیزر اس اچ ار ایلایت ,دستگاه shr , دستگاه ipl shr , خرید دستگاه ipl shr , قیمت دستگاه ipl shr 

تاثیر دستگاه لیزر اس اچ ار