دستگاه لیزر دایود

بهترین دستگاه لیزردایود

دستگاه لیزر دایود

بهترین دستگاه لیزردایود

لیزرهای دایود به علت ساختار جامع و سبکی که درقایسه با لیزرهایی که توسط تحریک فلاش لامپ ها کار می کنند

در جهت تجهیزات کلینیکی مناسب تر هستند.در عصر حاضر دستگاه های لیزر دایود تحولی ویژه و عظیم در میان لیزرهای

درمانی موهای زائد بر پایه ی نور هستند،که به صورت پالسی با طول موجهای ۸۰۰ تا ۸۱۰ نانومتر کار می کنند.جذب

این طول موج ملانین تا حدودی از لیزرهای الکساندریت و یاقوت کمتر و از Nd: YAG، IPL ها بیشتر می باشد.

اما می توانند در عمق بیشتری از درم نفوذ کنند و مقدار بیشتری در فولیکول مو جذب شوند.این قابلیت باعث می شود

تا تاثیر تخریب کنندگی و حرارتی بیشتری در قسمت مرکزی فولیکول و سلولهای بنیادی رشد مو نسبت به الکساندریت

و یاقوت داشته باشند.دستگاه های لیزر دایود از کارآمدترین منابع نوری هستند که تاکنون ساخته شده اند.

دستگاه لیزر دایود ، با گسیل نمودن نور هدایت شده خود به سوی هدف یا Cible مو که همان محل انبار شدن ملانین

موجود در ریشه هر مو است ، رنگدانه مورد نظر را بمباران و نهایتاً متلاشی می نماید .

اثر نور لیزر diode بر روی ملانین یا رنگدانه مو بر اساس مکانیسم گرم نمودن آن تا حد نابود کردن مو بوده که این مکانیسم

به نام فوتوترمولیز خوانده می شود .

بهترین دستگاه لیزردایود

بهترین دستگاه لیزردایود

دستگاه لیزر دایود

بهترین دستگاه لیزردایود

– نکات کلیدی در مورد لیزرهای دایود

بهترین دستگاه لیزردایود

۱-     طول موج آنها نزدیک به طول موج طیف پایین مادون قرمز می باشد.

۲-     جذب آن در ملانین به نسبت Nd: YAG، IPLبسیار بیشتر بوده و تاحدی کمتر از لیزرهایالکساندریت و یاقوت می باشد.

۳-    به علت استفاده از تکنولوژی نیمه هادی در ساخت آنها نسبت به دیگر لیزرهای دارای فلاش لامپ به راحتی قابل حمل

بوده، و مقاومت بیشتری را در برابر ضربه و تغییرات از خود نشان می دهند.

۴-     طول موج آنها دارای عمق نفوذ بیشتری در درم بوده و درصد بیشتری از آن به فولیکول می رسد.

۵-      به علت سرعت شات بسیار بالا در آنها برای استفاده در مساحت های بزرگ بسیار مناسبند.

۶-      دارای طول عمر بیشتری نسبت به دیگر لیزرها میباشد.

۷-     هزینه خرید و هزینه های ایجاد شده برای بیمار به مراتب کمتر از دیگر لیزرها می باشد.

۸-     به علت محدوده وسیع تنظیمات طول پالس و انرژی کاربردهای وسیعی داشته و قابلیت استفاده در پوستهای تیره را

نیز میسر می سازد.

۹-   دارای ریسک پس از درمان کمتری نسبت به الکساندریت در تغییرات پیگمانته می باشد.کاهش ریسک با پالس یکنواخت

و خنک سازی سطحی نیز کمتر می گردد.

بهترین دستگاه لیزردایود

دستگاه لیزر دایود,دستگاه دایود ,دستگاهdiode  ,

دستگاه لیزر دایود ,خرید دستگاه دایود ,خرید دستگاه لیزر دایود ,

قیمت دستگاه لیزر دایود ,فروش دستگاه دایود ,

فروش دستگاه لیزر دایود ,دایود ,قیمت دستگاه دایود لیزر ,

دستگاهdiode laser

بهترین دستگاه لیزردایود